Loading...
Home / admin (page 3)

admin

Mẫu Kịch bản tổ chức buổi tọa đàm hay nhất năm

Mẫu Kịch bản tổ chức buổi tọa đàm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM “ Sinh viên khoa Đào tạo quốc tế, những khó khăn và vươn lên trong học tập” Thời gian dự kiến: …………………………………………………………………………………………………………………………… Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………………………… Thành phần tham gia: …………………………………………………………………………………………………………………………… Phần mở đầu của buổi tọa đàm Mục đích của buổi tọa đàm …

Đọc thêm ...