Lời dẫn chương trình đám cưới phần 1

Lời dẫn dành cho MC đám cưới A) Mời khách: Mời khách lượt 1:A lô a lổ a lồ!Kính mời cô bác đi vô xơi đồLúc đi mang một cái bôPhòng lúc... Read more »