Thơ chế Bài thơ Sập giường

Thơ chế: Bài thơ Sập giường

SẬP GIƯỜNG MỘT buổi xa nàng đã nhớ thương HAI. lần đến muộn phải leo tường BA ngày ngóng đợi lòng mong mỏi BỐN. bữa trông chờ dạ vấn vương…

Read more »