ADN trong tế bào của các loài sinh vật có là yếu tố quyết định đến quá trình hô hấp không? Nếu không có Oxy thì quá trình gì sau đó sẽ diễn ra?

ADN mang 23 cặp nhiễm sắc thể, nhưng việc quyết định đến quá trình hô hấp chỉ liên quan tới 1 cặp nhiễm sắc thể nào đó thôi. Quá trình hô hấp về cấu tạo thì hoàn toàn giống nhau ở mọi người, bệnh tật ở cơ quan này là do sự sai lệch đôi chút so với bình thường (rất khó phát hiện) và do sự hoạt động kém hiệu quả của 1 số cơ quan khác. Ngoài ra, điều kiện ngoại cảnh cũng tác động rất nhiều tới quá trình hô hấp.

Oxy là điều kiện tối thiểu cho các tế bào hoạt động, do đó nếu không có Oxy thì các tế bào sẽ chết. Nhưng ADN vẫn tồn tại và giúp các nhà khoa học có thể phát hiện được nhiều điều về quá khứ, di truyền,…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *