Bạn biết gì về đại tướng Việt Nam?

Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam là cấp quân hàm sĩ quan quân đội cao cấp nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia quyết định phong cấp.

Quân hàm Đại tướng thường được phong cho các sĩ quan cấp cao nắm giữ các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Ngoại lệ là Đại tướng Hoàng Văn Thái được phong năm 1980 khi đang là Thứ trưởng kiêm Phó Tổng Tham Mưu trưởng thứ nhất dù ông là Tổng tham mưu trưởng đầu tiên từ 1945 – 1954 và quyền Tổng tham mưu trưởng một thời gian ngắn 1954 và năm 1974), và Đại tướng Lê Đức Anh được phong năm 1984 khi đang là Thứ trưởng kiêm tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Tính đến ngày 5/10/2015, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có 14 quân nhân được phong quân hàm Đại tướng.

Bạn có biết nhiều về các vị đại tướng tài danh của Việt Nam không?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *