Cảm âm sáo trúc Anh đang nơi đâu

Cảm âm sáo trúc Anh đang nơi đâu
Cảm âm sáo trúc Anh đang nơi đâu

Cảm âm sáo trúc Anh đang nơi đâu

 
Có khi chợt nhớ, những lời anh nói
Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Fa Sol La
Sẽ luôn gần bên, và yêu em mãi thôi
Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2
Thế nhưng giờ đây, anh vội đi mất
Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Fa Sol La
Mình em chờ mong vòng tay
La Sib La Sib La Sib
Lặng nghe thời gian vút bay, người yêu hỡi
La Sib La Sib Rê2 Đô2, Rê2 Mi2 Fa2
Giờ cô đơn mình em vắng tênh, lòng lạnh giá
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2, Mi2 Fa2 Sol
Cùng những nỗi đau rối bời
Rê2 Sib2 Đô3 Sib2 Đô2 La Sol
Những giai điệu quen, những lời anh nói
Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Fa Sol La
Bức tranh mình vẽ, còn đang dở dang
Fa2 Đô2 La Rê2, Đô2 Đô2 Mi2 Sol2 Fa2
Trái tim thổn thức, chẳng muốn nói cười
Fa2 Đô2 La Rê2, Rê2 Sol2 La2 Fa2
Chỉ mong sớm mai thức dậy, có anh trong vòng tay
Rê2 Sib2 Đô3 Sib2 Đô3 Sol2, Đô3 La2 Sol2 Fa2 Sol2
Người yêu hỡi
Rê2 Mi2 Fa2
Giờ cô đơn mình em vắng tênh, lòng lạnh giá
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2, Mi2 Fa2 Sol
Cùng những nỗi đau rối bời
Rê2 Sib2 Đô3 Sib2 Đô2 La Sol
[ĐK]:
Thầm gọi người yêu dấu, giờ nay anh đang nơi đâu
Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol
Có biết em u buồn, mong anh hằng đêm từ bao lâu
La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2
Từng ngày dài mong ước, người trở về đây bên em
Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La2, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2
Em sẽ ko bao giờ đánh mất  tình yêu này nữa đâu
La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2
Trọn đời được bên nhau
Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Fa2
Thầm gọi người yêu dấu, giờ nay anh đang nơi đâu
Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol
Có biết em u buồn, mong anh hằng đêm từ bao lâu
La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2
Từng ngày dài mong ước, người trở về đây bên em
Đô2 Đô2 Fa2 Sol2 La2, Đô2 Đô2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2
Em sẽ ko bao giờ đánh mất  tình yêu này nữa đâu
La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2
Trọn đời được bên nhau

Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Fa2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *