Cảm âm sáo trúc Anh nhận ra

Cm âm sáo trúc Anh nhn ra
 
Cảm âm sáo trúc Anh nhận ra

Cảm âm sáo trúc Anh nhận ra

Có biết bao con đường, mà sao ta, vẫn đi, con đường ấy.
Đô2 Rê2 Si La Sol, Mi Sol La, La Sol, Sol Đô Mi
Có biết bao nhiêu người, mà sao anh, vẫn yêu em.
Đô2 Rê2 Si La Sol, Mi Sol La, Si La La
Có biết bao cuộc tình, rời bỏ tôi, nhưng chỉ buồn, thoáng qua.
Đô2 Rê2 Si La Sol, Mi Sol La, Sol Đô Đô, Sol Mi
Nhưng với em không vậy, càng bên em anh càng thấy yêu em.
Đô2 Rê2 Si La Sol, Mi Sol La, La Sol Đô2 Si La


[ĐK]:
Và anh xin…xin lỗi em.
Đô2 Rê2 Mi2, Mi2 La2 Sol2 
Có những lần, anh đã, vội vã
Mi2 Rê2 Đô2, Rê2 Rê2, Đô2 Mi2
Mà vô tâm, quên mất đi
Đô2 Rê2 Mi2, Mi2 La2 Sol2
Có một người, luôn ngóng trông từng đêm.
Mi2 Rê2 Đô2, Đô2 Rê2 Si Sol La
Và khi anh đau, em ở bên
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2, Mi2 La2 Sol2
Luôn cho anh, một vòng, tay ấm áp
Mi2 Rê2 Đô2, Đô2 Đô2, Rê2 Mi2 Mi2
Mà khi em đau, anh ở đâu
Đô2 Rê2 Mi2 Mi2, Mi2 La2 Sol2
Để cho em, phải khóc, thật nhiều.
Mi2 Rê2 Đô2, Đô2 Rê2, Sol La
Người yêu ơi, anh đã sai
Đô2 Rê2 Mi2, Mi2 La2 Sol2
Hãy thứ tha, cho anh, người nhé.
Mi2 Rê2 Đô2, Rê2 Rê2, Đô2 Mi2
Vì anh biết, chỉ có em
Đô2 Rê2 Mi2, Mi2 La2 Sol
Sẽ cho anh, hạnh phúc, trọn đời
Mi2 Rê2 Đô2, Đô2 Rê2, Sol La

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *