Cảm âm sáo trúc Anh sẽ tốt mà

Cảm âm sáo trúc Anh sẽ tốt mà
Cảm âm sáo trúc Anh sẽ tốt mà

Cảm âm sáo trúc Anh sẽ tốt mà

Hãy cứ bước đi đừng quay đầu lại
Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Sol Sol
Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi
Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 La2 Si2 Sol2
1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra
Mi2 La2 La2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Si2 Si2
Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu
Si2 La2 Sol2 La2 Đô3 Rê3 Đô3 Đô3
Anh sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Đô2 Rê2 Mi2 La, Đô2 Si Đô2 Rê2 La La La Sol Đô2
Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp
Đô2 Rê2 Mi2 La Đô2 Đô2 Si Đô2 Rê2 Si Si La La La Sol
Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Đô2 Rê2 Mi2 La Đô2 Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2
Những kỉ niệm này anh xin gửi lại nơi tim
Đô2 Đô2 La La Rê2 Đô2 La La Rê2 Rê2
Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau
Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 La La La Rê2 Rê2
Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương
2 Rê2 Si La Sol Sol Sol Si Đô2
Em đã ôm anh ngại ngùng
Đô2 Rê2 La La Sol Sol
Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp
La La Sol La Si Đô2 Đô2 Rê2 Mi2
Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc
Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 La La La Rê2 Mi2
Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua
Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Sol Rê2 Rê2 Fa2 Mi2
Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn
Đô2 Đô2 Đô2 Fa Đô2 Si Si Đô2 Đô2
Em sẽ tốt mà, sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Đô2 Rê2 Mi2 La, Đô2 Si Đô2 Rê2 La La La Sol Đô2
Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau
Đô2 Rê2 Mi2 La Đô2 Đô2 Si Đô2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Mi2
Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Đô2 Rê2 Mi2 La Đô2 Si Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Rê2 Mi2
Những kỉ niệm này em xin gửi lại nơi tim
Đô2 Đô2 La La Đô2 Đô2 La La Rê2 Rê2
Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau
Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 La La La Rê2 Rê2
Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương
2 Rê2 Si La Sol Sol Sol Si Đô2
Em đã ôm anh ngại ngùng
Đô2 Rê2 La La Sol Sol
Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp
La La Sol La Si Đô2 Đô2 Rê2 Mi2
Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc
Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 La La La Rê2 Mi2
Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua
Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Sol2 Sol Rê2 Rê2 Fa2 Mi2
Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn
Đô2 Đô2 Đô2 Fa Đô2 Si Si Đô2 Đô2
Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn
Đô2 Đô2 Đô2 Fa Đô2 Si Si Đô2 Đô2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *