Cảm âm sáo trúc Bèo dạt mây trôi

Cảm âm sáo trúc Bèo dạt mây trôi
 
Cảm âm sáo trúc Bèo dạt mây trôi

Cảm âm sáo trúc Bèo dạt mây trôi

 
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Đô2 Đô2, Sol2-Fa2-Mi2-Fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2, Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 Sol 
Mây trôi, chim xa tang tính tình, cá lội
Sol2-Đô3-Mi2-Fa2 Sol2, Mi2 Mi2 Rê2-Mi2 Sol2 Đô2, Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 Sol 
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Đô2 Đô2 Mi2 Mi2, Rê2 Mi2 Đô2, Rê2 Mi2-Sol2 Đô2 Sol
Sao chẳng thấy đâu
Đô2 Sol Đô2-Mi2 Rê2 Đô2


Mỏi mòn xa trông suốt đêm thâu, anh ơi trăng đã ngả ngang đầu
Đô2 Đô2 Sol2-Fa2-Mi2-Fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2, Rê2 Sol
Thương nhớ ai, sương rơi, đêm sắp tàn, trăng tàn
Sol2-La2-Sol2-Mi2-Fa2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2, Rê2 Sol
Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà, em vẫn mong chờ
Sol Đô2 Đô2 Mi2 Mi2, Rê2 Mi2 Mi2 Đô2, Rê2 Mi2-Sol2 Đô2 Sol
Sao chẳng thấy đâu
Đô2 Sol Rê2 Đô2

Ngày ngày ra trông chốn xa xăm, anh ơi, em vẫn đợi mỏi mòn
Đô2 Đô2 Sol2-Fa2-Mi2-Fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2, Rê2 Sol
Xa trông, sao xa, tang tính tình, cá vờn
Sol2-La2-Sol2-Mi2-Fa2 Sol2, Mi2 Mi2 Rê2-Mi2 Sol2 Đô2, Rê2 Sol
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sol Đô2 Đô2 Mi2 Mi2, Rê2 Mi2 Mi2 Đô2, Rê2 Mi2-Sol2 Đô2 Sol
Sao chẳng thấy đâu
Đô2 Sol Rê2 Đô2

 

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh, anh ơi, em vẫn đợi mỏi mòn
Đô2 Đô2 Sol2-Fa2-Mi2-Fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2, Rê2 Sol
Thương nhớ ai, chim ơi xin nhắn hộ đôi lời
Sol2-La2-Sol2-Mi2-Fa2 Sol2, Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2, Rê2 Sol
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sol Đô2 Đô2 Mi2 Mi2, Rê2 Mi2 Mi2 Đô2, Rê2 Mi2-Sol2 Đô2 Sol
Sao chẳng thấy đâu
Đô2 Sol Rê2 Đô2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *