Cảm âm sáo trúc Biệt khúc chờ nhau

Cảm âm sáo trúc Biệt khúc chờ nhau

 
Cảm âm sáo trúc Biệt khúc chờ nhau

Cảm âm sáo trúc Biệt khúc chờ nhau

Intro:

đồ fa… la sol đố
đồ fa… sol fa đô
la đố fá rế… 
rế đô…

lá fa rề,mi. fa. lá…sol

Xin cho yêu em tháng ngày.
Sol  sol sol sol lá mì
Đường đời sóng gió anh vẫn chờ.
mì sol đố  đố si sol mì
Tình mình vẫn mãi mãi không xa rời.
mì sol đố  đố đố si sol mì
Đừng vội khóc lúc anh ra đi
mì sol la  la sol mì rề
Anh đừng ra đi.Về nơi chốn xa.
mi rê mi mi, mi si rế đố
Xin đừng vội quên. Mình em nơi đây
La sol la đố, la si đô rế
Người hỡi xin đợi nhé đến dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn, 
sol mí rế đố  mí rế đố  rê rê rê rê  mí sól đồ
nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu.mí rê rê rê rê si sol đô
Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.
mí rê rê rê rê sol sol_lá sol_mì
Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó,với dĩ vãng thôi từ đây.
đố rê mí  mí mí đố la mí, mí mí mí mí đố la đố_rế 
Giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau ôm ước nguyện,
Sol mí rế đố  mí rế đố  rê rê rê rê  mí sól đồ
Gió đưa mây lang thang trôi về đâu.
Mí rê rê rê rê si sol đô
Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình.
Mí rê rê rê rê sol sol_lá sol_mì
Dòng sông hát khúc hát li biệt đó biết không còn nhau.
Đố rê mí  mí mí đố la mí, mí mí mí mí đố la đố_rế 
Xin nhớ nhau. 
Đố  rế đố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *