Cảm âm sáo trúc Biết nói là tại sao

Cảm âm sáo trúc Biết nói là tại sao
 
Cảm âm sáo trúc Biết nói là tại sao

Cảm âm sáo trúc Biết nói là tại sao

Gia hai ta là gì đây em ơi
Đô2 Đô2 Đô2 La La Si La Sol
Ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời
Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Si Mi2 Sol
Nhưng sao khi nói chia tay trên môi
Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 La
Hai ta lại không thể nói
Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Mi2

Em đã có người em yêu suốt đời
Đô2 Đô2 Đô2 La Si Si La Sol
Và anh cũng đã có người yêu anh mất rồi
Mi Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Si Si Mi2 Sol
Trong hai ta, đã có hạnh phúc riêng cuộc đời
Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 La
Vì sao hai ta lại thay đổi
Sol Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2

[ĐK]:
Chuyện mình cứ thế này và vẫn cứ kéo dài
Mi2 Mi2 La2 La2 Mi2, Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
Đến bao giờ là kết thúc đây
Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 Mi2
Nhiều lúc muốn nói rằng ta đang sai lầm
Mi2 La2 La2 La2 Mi2, Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
Nhưng nói ra ai sẽ hiểu được đây
Mi2 Rê2 Đô2 Sol2 Sol2 Rê2 Mi2 La2

Đường phía trước rất dài và bao ánh mắt nhìn
Mi2 Mi2 La2 La2 Mi2, Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
Sẽ nói rất nhiều về chuyện hai chúng ta
Mi2 Rê2 Rê2 Đô2, Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 Mi2
Và anh không biết được kết thúc thế nào
Mi2 La2 La2 La2 Mi2, Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
Trót yêu rồi, biết nói là tại sao
Mi2 Rê2 Đô2 Sol2 Sol2 Rê2 Mi2 La2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *