Cảm âm sáo trúc Bụi bay vào mắt

Cảm âm sáo trúc Bụi bay vào mắt
 
Cảm âm sáo trúc Bụi bay vào mắt

Cảm âm sáo trúc Bụi bay vào mắt

Em phải thức bao nhiêu đêm 
Mi Rê Sol Mi Mi Mi
Và em phải đếm bao nhiêu canh 
Rê Mi Rê Sol Mi Mi Mi
Để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh. 
Sol Đô2 Si Si La La Sol Sol Mi Sol
Mà em nào đâu khóc, bụi bay vào mắt thôi. 
Sol La Sol La Đô2, Sol La Sol Rê2 Đô2
Bụi bay vào đêm trông ngóng chân ai qua thềm. 
Mi Fa Mi Fa Sol La Sol Sol Mi Rê
Em phải ước bao nhiêu câu 
Mi Rê Sol Mi Mi Mi
Và em phải nếm bao nhiêu đau. 
Rê Mi Rê Sol Mi Mi Mi
Để mím môi đón ánh mắt anh lời chia tay. 
Sol Đô2 Si Si La La Sol Sol Mi Sol
Mà anh nào có lỗi
Sol La Sol La Đô2
Lỗi Đô em không giữ được người
La Sol Sol Sol Mi Rê Đô
Vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. 
Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol Mi Rê Đô.
[ĐK:] 
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi 
Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2
Bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. 
Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2
Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. 
Mi2 Đô3 Đô3 Đô3 Đô3 Rê3 Đô3 Si2 Sol2 La2 Sol2
Nhìn đi anh ơi trời xa
Sol2 La2 La2 La2 Sol2 La2 
Từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường. 
La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2 Đô2
Ở nơi đó còn có một người mong anh. 
Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2-Đô2 Rê2 Rê2
Lặng nhìn anh quay lưng bước đi 
Sol La Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2
Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. 
Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2
Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào. 
Mi2 Đô3 Đô3 Đô3 Đô3 Rê3 Đô3 Si2 Sol2 La2 Sol2
Bụi kia sao bay vào mắt 
Sol2 La2 La2 La2 Sol2 La2 
Làm khoé Mi rưng rưng đến nghẹn ngào. 
La2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2 Đô2
Thì anh hôm nay và tình yêu của anh 
Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Sol2
Cũng là bụi trong mắt em thôi
Sol La Đô2 Đô2 Rê2 Đô2 Đô2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *