Cảm âm sáo trúc Chỉ anh hiểu em

Cảm âm sáo trúc Chỉ anh hiểu em
Cảm âm sáo trúc Chỉ anh hiểu em

Cảm âm sáo trúc Chỉ anh hiểu em

Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh nhau.
Mi Sol Re Do , Do Do Do Re Do Sol
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này.
Sol La Si Do’ Do’ Do’ Si La Sol
Thật đẹp biết mấy những lúc ta vừa quen nhau.
Mi Fa Sol La La La Sol Fa Sol Sol
Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau.
Do Re Mi Fa Fa Mi Sol Mi Re
Khi đôi ta mới yêu nhau thường hay mộng mơ lắm.
Mi Mi Mi Sol Re Do Do Re Do Mi Sol
Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau.
Sol La Si Do’ Do’ Do’ Si La Sol
Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời.
Mi Fa Sol La La La Sol Sol Fa Sol La Do
Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi.
Mi Fa Mi Fa Fa La Sol Sol
Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa.
Mi Re Do Re Mi Mi Re Mi Re Do Sol
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ.
La Sol Fa Sol La La Sol La Sol Mi
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .
La Sol Fa Sol La Sol La Sol Fa Sol Mi Re Do
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh.
Sol` Mi Mi Re Re Fa Mi Do Mi Re Re
Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh.
Mi Re Do Re Mi Mi Mi Re Mi Re Sol
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
La Sol Mi Sol La La Sol La Sol Mi
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này.
La Sol Fa Sol La La La Sol La Sol Fa Sol La Re Do
Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em.
Sol` Re Mi Fa , Sol` Re Re Do Si` Do

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *