Cảm âm sáo trúc Chưa bao giờ

Cảm âm sáo trúc Chưa bao giờ

Cảm âm sáo trúc Chưa bao giờ

Cảm âm sáo trúc Chưa bao giờ


Đã có lúc anh mong tim mình bé lại 
Sol-la la la sol sol fa mi do2 mi. 
Để nỗi nhớ em, không thể nào, thêm nữa 
Do2 do2 do2 sib la fa fa sol la. 
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi 
Sol-la la la sol sol re mi do2 do2 
Để những dấu yêu, sẽ không phai mờ. 
Do2 do2 re2 sib, sol-la sol mi re. 
Nếu không hát lên nặng lòng da diết 
Do2-re2 do2 re2 do2, sol sol la sib 
Nếu không nói ra làm sao biết 
Do2 la do2 la, sol la do2-re2
Anh thương em 
Do2-re2 re2 re2 (Re2-mi2 re2 do2) 
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ 
Mi2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 do2, re2 do2 sol-la 
Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh 
Mi fa do2 re2 la sol la, do2 la sol la. 
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết 
Do2 do2 sib sib la sol fa sol la 
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em 
Mi fa do2 re2 la sol la, do2 la sol la 
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn 
Do2 re2 re2 re2 mi2, fa2 mi2 re2. 
Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu 
Sol-la la la sol sol re mi do2 mi 
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu 
Do2 do2 do2 sib la fa fa sol la. 
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay 
Sol-la la la sol sol re mi do2 do2 
Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai gầy. 
Do2 do2 re2 sib, sol-la sol mi re. 
Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em 
La re2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 re2, do2 do2 do2 re2 do2. 
Lặng nhìn em lướt qua bên đời. Do2 do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới. 
La re2 mi2 fa2 mi2 mi2 re2 re2, do2 do2 re2 mi2 
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em 
Mi2 fa2 re2, fa2 mi2, mi2 re2 do2 re2.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *