Cảm âm sáo trúc Giúp anh trả lời những câu hỏi

Cảm âm sáo trúc Giúp anh trả lời những câu hỏi
Cảm âm sáo trúc Giúp anh trả lời những câu hỏi

Cảm âm sáo trúc Giúp anh trả lời những câu hỏi

Hôm qua anh mơ hay… tất cả là sự thật… 
La la La La… Sol Fa Sol La Sol Fa Re…
Sao môi anh run… và nước mắt vẫn tuôn, 
Fa Fa Fa Fa… Re Fa Sol Đo 2 La
Mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về… 
La Sol La Fa , Fa Mi Fa Đo2 La
Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ… đừng tệ thêm đi. 
Re Sol La Xib La Xib La Fa Re Fa Sol Sol
Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày. 
La La La La Sol Fa Sol La Sol Fa Re
Xem ra anh chẳng còn là gì của em
Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol Đo2 La
Mắt anh nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại, 
La Sol La Fa , Fa Mi Fa Đo2 La
Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều 
Re Sol La Xib La Xib La Xib Đo2 Re2 Mi2 Đo2

Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 Re2 Fa2 Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Mi2
Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng… 
La Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Đo2 La
Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa… 
Fa Fa Fa Re2 Mi2 Fa2 Re2 Sol2 Fa2 , Đo2 Re2 Mi2 Fa2
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên em đã có anh chưa? 
Re2 Fa2 La2 Sol2 Fa2 Fa2 , La2 Sol2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Đo2
Thôi em đi đi không cần phải nói ra làm gì, 
La la La La Sol Fa Sol La Sol Fa Re.
Buông tay anh ra đừng như thế nữa mà 
Fa Fa Fa Fa Re Fa Sol Đo 2 La
Mắt anh nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại, 
La Sol La Fa.. Fa Mi Fa Đo2 La
Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều 
Re Sol La Xib La Xib La Xib Đo2 Re2 Mi2 Đo2.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *