Cảm âm sáo trúc Gửi anh xa nhớ

Cảm âm sáo trúc Gửi anh xa nhớ
Cảm âm sáo trúc Gửi anh xa nhớ

Cảm âm sáo trúc Gửi anh xa nhớ


La Son Đô2, La La Son Đô2
Anh xa nhớ anh có khoẻ không

Em lâu lắm ko viết thư tay
La Son Đô2, La Đô2 La La
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2… Đô2 La
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy
Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Rê2 Đô2 La
Anh hãy cứ yên tâm công tác
La Son Đô2 La La Son Đô2
Em da diết thuỷ chung một lòng
Đô2 Đô2 Rê2… Rê2 Rê2 Đô2 La
Ngày em nghĩ về anh thật nhiều
Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê … Đô La
Để đêm đêm nằm mơ về anh
Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2…Đô2 Son2…
[ĐK]:
Anh đi hoài đường xa
Fa2 Fa2 Đô2 Rê2 Fa2
Em vẫn chờ nơi ấy
Son2 Son2 Đô2 Rê2 Son2
Yêu xa khó lắm Yêu xa nhớ lắm
Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Son2….
Mong đến ngày gặp nhau
Fa2 Fa2 Đô2 Rê2 Fa2
Dẫu cách trở bao lâu
Son2 Son2 Đô2 Rê2 Son2
Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh
Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2
Anh sang thưa chuyện cùng em nghe anh
Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Son2… Fa2 Fa2…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *