Cảm âm sáo trúc Hãy ra khỏi người đó đi

Cảm âm sáo trúc Hãy ra khỏi người đó đi
 
Cảm âm sáo trúc Hãy ra khỏi người đó đi

Cảm âm sáo trúc Hãy ra khỏi người đó đi


Sol La Đô2 Đô2 La Đô2
Cuộc gọi đêm “Anh ở đâu?”
“Đến cạnh em ít phút được không”
La Sol2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2
“Người ta đã cùng ai”
La Đô2 Đô2 La Đô2
“Chẳng yêu thương riêng em nữa rồi”
Đô2 La La Sol2 Sol2 Fa Đô
Tự dưng thấy buồn lây
La Đô2 Đô2 La Đô2
Khi tưởng em vẫn đang nhiều đắm say
La Sol Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 Rê2
Thế mới hiểu có ai hay chữ đời
Đô2 Đô2 La Đô2 La La Sol Sol Fa Đô
Vội chạy xe đến đường quen
Sol La Đô2 Đô2 La Đô2
Thấy mình em cô đơn buồn tênh giữa phố
La Sol Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 Mi2
Chưa nói được câu mắt em đã long lanh lệ buồn
Đô2 Đô2 La Đô2 Đô2 Sol La Sol2 Sol2 Fa Đô
Thì ra em chọn cách cứ lặng im bao lâu để mong ấm êm
 La Đô2 Đô2 La Đô2 La Sol Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2
Chẳng lẽ phải nói điều này với em
Mi2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2
[ĐK] :
Khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai
Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2
Phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em
Đô2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Sol2 Đô2 La Đô2
Dù cho có thể em sẽ đau đớn
Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2
Nhưng tháng năm sẽ phai
Sol2 Rê2 Mi2 Rê2 Mi2
Còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời
Đô2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2
Hãy ra khỏi người đó đi
La Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2

Nguồn: Sheetsaotruc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *