Cảm âm sáo trúc Không quan tâm

Cảm âm sáo trúc Không quan tâm
 
Cảm âm sáo trúc Không quan tâm

Cảm âm sáo trúc Không quan tâm

Dù người ta hay nói em yêu tôi chẳng yêu thật lòng,
La Si Đô2 Rê2 Mi2 .. Rê2 Đô2 Si Đô2 Si Sol Mi
Em xem như thú vui qua đường
Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Si … La Sol
Và người ta cũng nói rằng em lắm kế đa mưu
La Si Đô2 Rê2 Mi2 .. Rê2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2
Khiến bao người ngất ngây vì yêu.
Mi2 Đô2 La Rê2 Si Sol La

Người ta cho tôi biết em đang quen biết bao nhiêu người,
La Si Đô2 Rê2 Mi2 .. Rê2 Đô2 Si Đô2 Si Sol Mi
Mang trong tim biết bao mối tình
Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Si … La Sol
Rằng tôi đâu hay biết ngày đêm đắm đuối yêu em,
La Si Đô2 Rê2 Mi2 .. Rê2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2
Nói tôi đừng quá tin vào em.
Mi2 Đô2 La Rê2 Si Sol La

Nhưng tôi đã trót yêu em rồi,
Mi2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Rê2
Dù người ta nói như thế nào tôi chẳng hề suy nghĩ,
Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 , Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2
Tình yêu tôi trao về em bằng cả trái tim chân thành,
La Si Đô2 Đô2 Si2 Đô2, Đô2 Đô2 La2 Sol2 Mi2 Rê2-Đô2
Đừng lo lắng chi hỡi người,
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La
Đừng nên quan tâm làm chi hỡi em
Rê2 Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2-La2-Sol2

 

[ĐK]:
Mặc cho người ta đang dèm pha, tôi chỉ yêu mình em
Mi2 Sol2 Mi2 La2 La2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2
Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu
Mi2 Đô3 Si2 La2 La2 Sol2-La2-Sol2 Đô2 Sol2 Mi2
Và rồi người ta sẽ nhận ra
La La Đô2 Rê2 Mi2 Đô2 Rê2
Rằng người ta đã sai
Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 La2 Sol2
Rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối.
Mi2 Mi2 Sol2 La2 , La2 La2 Sol2# La2 Si2

Đừng nên buồn đau chi em hỡi, bao câu nói đầu môi
Mi2 Sol2 Mi2 La2 La2 Si2 Đô3, Si2 La2 Si2 Mi2 Sol2
Lời nói nhân gian kia cũng như dòng nuớc trôi 
Mi2 Đô3 Si2 La2 La2 Sol2-La2-Sol2 Đô2 Sol2 Mi2

Dù ngày mai sau bao đổi thay
Sol-La Đô2 Rê2 Rê2-Mi2-Rê2 Dòng đời bao nhiêu sóng xô
Đô2 Đô2 Rê2 Sol2 Sol2-La2-Sol2 
Thì tình ta mãi luôn có nhau người hỡi
Mi2 Mi2 Sol2 Đô3 …. La2 Si2 Sol2 … Mi2 Sol2-La2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *