Cảm âm sáo trúc Nếu lúc trước em đừng tới

Cảm âm sáo trúc Nếu lúc trước em đừng tới
 
Cảm âm sáo trúc Nếu lúc trước em đừng tới

Cảm âm sáo trúc Nếu lúc trước em đừng tới

 
Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như cơn gió vô tình
Đô Đô Rê Fa, Fa Rê Fa Sol La Sol Fa
Từng mùa đông qua, luôn làm se sắt trái tim mình
Fa Fa Sol La, La Sol La Đô2 Rê2 Đô2 La
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa
La La Đô2 Rê2, Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Rê2 Đô2 La Sol La
Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Rê Fa Sol, Sol La Đô2 La Sol Fa Fa
Đoạn đường ngày xưa anh và em chung bước đi về
Đô Đô Rê Fa, Fa Rê Fa Sol La Sol Fa
Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề
Fa Fa Sol La La Sol La Đô2 Rê2 Đô2 La
Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tình yêu
La La Đô2 Rê2, Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Rê2 Đô2 La Sol La
Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau.
Rê Fa Sol Sol La Sol Fa Rê Sol Fa
[ĐK:]
Còn nhớ những lúc đắm đuối, vui với nhau em thật tươi cười
La Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Sol2 Fa2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2
Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời
La Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Rê2 Đô2 La Sol La
Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi
Fa Sol Sol Sol La Sol, La Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2
Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi
La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi
La2 La2 La2 Sol2 Fa2 La2, Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2
Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La2
Nếu lúc trước em đừng tới, nói những tiếng yêu đầu môi
La2 La2 La2 Sol2 Fa2 La2, Sol2 Sol2 Sol2 Fa2 Rê2 Fa2
Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời.
Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *