Cảm âm sáo trúc Người tôi yêu

Cảm âm sáo trúc Người tôi yêu
Cảm âm sáo trúc Người tôi yêu

Cảm âm sáo trúc Người tôi yêu

Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim.
La La La La Mi La Đô2 Si La Sol
Nhớ hoài dù là trong giấc mơ.
La Mi Đô Đô Rê Fa Mi Rê
Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai.
La La La La Mi La Đô2 Si La Sol
Vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai.
Rê2 Đô2 Đô2 La Si La Sol La

Người tôi yêu, tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều.
La Si Đô2, Đô2 Mi2 Đô2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 Si
Và thường có thói quen thích nuông chiều.
Sol La Si Đô2 Si-Si La Sol
Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ.
Fa Mi Fa Fa La, Si Si Mi Mi Đô2 Đô2
Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ.
La Si Si-Si Rê2 Mi2 Rê2 Đô2
[ĐK]:
Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành.
Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Si
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình.
Mi Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi.
Đô2 Si La La2, Đô2 Si Sol Sol2
Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi.
Sol Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2

Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa.
Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Si
Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải Đô mình.
Mi Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2
Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi.
Đô2 Si La La2, Đô2 Si Sol Sol2

Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi.
Sol Rê2 Rê2 Mi2 Rê2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2

Yêu em lâu rồi……………
Fa2.. Mi2.. Rê2..Đô2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *