Cảm âm sáo trúc Nơi tình yêu bắt đầu

Cảm âm sáo trúc Nơi tình yêu bắt đầu
Cảm âm sáo trúc Nơi tình yêu bắt đầu

Cảm âm sáo trúc Nơi tình yêu bắt đầu

 
Mi’ Mi’ Mi’ Fa’ Mi’ Đô’ La , Mi’ Re’ Re’ Mi’ Re’, Đô’ Đô’ Đô’ Đô’ Re’ Re’ Re’ Sol Mi’
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.
Mi’ Mi’ Mi’ Fa’ Mi’ Đô’ La , Mi’ Re’ Re’ Sol’ La’ Sol’ Mi’ (Re’ Đô’), La Si Đô’ Mi’ Re’ Đô’ Si Sol Si La
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta với con tim khô cằn giá băng.
Mi’ Mi’ Mi’ Fa’ Mi’ Đô’ La , Mi’ Re’ Re’ Mi’ Re’, Đô’ Đô’ Đô’ Đô’ Re’ Re’ Re’ Sol Mi’
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn, thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.
Mi’ Mi’ Mi’ Fa’ Mi’ Đô’ La , Mi’ Re’ Re’ Sol’ La’ Sol’ Mi’ (Re’ Đô’), La Si Đô’ Mi’ Re’ Đô’ Si Sol Si Đô’ La
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về, phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.
[ĐK]:
La La Si Đô’ Re’ Mi’ La Mi’ Re’ , Sol Re’ Re’ Đô’ Si La
Này mùa đông ơi Xin hãy làm tuyết rơi, để chắn lối em anh về.
La La Si Đô’ Re’ Mi’ L Mi’ Re’ , Sol Sol’ La’ S’ Re’ Mi’
Này mùa đông ơi Siin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em.
La La Si Đô’ Re’ Mi’ L Mi’ Re’ , Sol Re’ Re’ Đô’ Si La
Và thời gian ơi Xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.
La La Si Đô’ Re’ Mi’ La Mi’ Re’ , Si Re’ Đô’ Si Sol La
Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, em đã yêu anh người ơi.
Câu cuối:
Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh…………….. người………..ơi.
La La Si Đô’ Re’ Mi’ La Mi’ Re’ , Sol’ La’ Sol’ Sol’ Mi’ La’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *