Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi


Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi

Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi

Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi

Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới
S-D3 L-S M-R Đ-R R-F S L S-D3 L-S M- R R-S S.
Rằng : có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi
Đ-R M-S M-R Đ-R L1 S1 R1-S1 Đ-R L S1.
Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt
S-D3 L-S M-R Đ-R R-F S L S-D3 L-S M- R R-S S
Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa
Đ-R M-S M-R L1-S1 M-R S1-S1 R-S M-R L Đ.
Quảng Bình (Khoan khoan hò khoan)
S1 R Đ(R-SS M-R S)
bao mến thương (Khoan khoan hò khoan)
D R S1S1S1-R Đ.(R-SS M-R S)
Đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi
R-S R-S F S-L S S R S-L-S F
Từ biển xanh
F S-D3 S-L-L
đến rừng núi xanh
R F-S L-D3 S-L
Xinh tươi bốn mùa, rộn vang tiếng hò khoan Lệ Thủy, trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê
L L-S R-S F,F-S R R-S Đ-R-R L L-S-S,L-S F-S R-S Đ S1 D D R-S S-S
Ơi chị dân quân canh gác ven biển
D3 SI-S D3 D3 SI D3 SI D3 L-S R-S.
Ơi anh chiến sĩ cang gác bầu trời
D3 SI-S D3 D3-D3 SI D3 L-S R-S
Mỗi ngày quê ta trưởng thành
S-D3 M-F S M M R S-R Đ
hạt giống cách mạng đã nảy mầm,nảy mầm xanh tươi
D-R M-S M-R Đ-Đ-R L S,S D D R-S S
Quảng Bình quê ta ơi !
S Đ-R D R-S S-L -S
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
L-S F-S1 L-S F R S
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
M-R Đ-R M-R Đ-R S S-L Đ
Quảng Bình quê ta ơi !
Đ F S-D3 D3-R3 D3-D3.
Muôn người như một gửi về Trịnh Thiên, tấm lòng sắt son
L-S F-S L-S1 F S R R-S S ,M-R D-R M-R
 Đ
Hẹn ngày chiến thắng.ta sẽ ,về trong một nhà
R-S S S-L Đ. R-M R-S,đ-r m-r s-r đ.

Comments

comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *