Cảm âm sáo trúc Thần thoại

Cảm âm sáo trúc Thần thoại
Cảm âm sáo trúc Thần thoại

Cảm âm sáo trúc Thần thoại

Người khuất xa đường về sao thênh thang quá.
Rề lá mi, rề rề mi fa son lá
Người gần bước chân vẫn như còn xa.
Rề rề rế đô rế đô sòn la
Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.
Rề rề rế đô sòn là síb la son fà
Mà nói không nên lời
Rề lá sol  mi rề
Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu.
Rề lá mi, rề rề mi fa son lá
Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.
Rề rề rế đô rế đô sòn la
Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười.
Rề rề rế đô sòn là síb la son fà
Mà cứ như vô tình
Rề lá son fa mì

Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu em giấu kín
Rề mi fa son lá fa mi rê đồ, rề mi fa son lá
Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm,mình anh với tương tư.
Rề mi fa son lá fa mi rê đồ, rề fa són fa fa 
Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao anh chẳng nói.
Rề mi fa son lá fa mi rê đồ, rề mi fa son lá
Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau

Rề mi fa son lá fa mi rê đồ, rề fa són fa fa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *