Cảm âm sáo trúc Tình đất

Cảm âm sáo trúc Tình đất
 
Cảm âm sáo trúc Tình đất

Cảm âm sáo trúc Tình đất

Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm
Fa2 Sol2 Rê2 Đô2, Đô2 Fa2 Sol2 Đô3 La2 Sol2 La2
Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về
La2 La2 La2 Sol2 Rê2, Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol Rê2 Đô2

Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa
Đô2 Rê La Sol Đô2, Đô2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Rê2 Sol2

Đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta
Sol2 Sol2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Đô2, Sol La2 Sol2 Sol Fa 
[ĐK]:
Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm, ơ.ơ..
Đô3 Rê3 Đô3 Sol Fa2, Fa2 Sol2 Đô3 Rê3 Đô3 Fa2 Sol2 Đô3, Rê3 Đô3 

Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng
La2 La2 Rê2, Fa2 La2 Sol2 Fa2 Sol Rê2 Đô2 

Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất,  ơ.ơ..
Đô3 Rê3 Đô3 Fa, Fa2 Sol2 Đô3 Rê3 Đô3 Fa2 Sol2 Đô, Rê3 Đô3
Tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về
La2 Rê2 Sol, Sol2 La2 Đô2 Sol2 Fa2 ….


Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm
Fa2 Sol2 Rê2 Đô2, Đô2 Fa2 Sol2 Đô3 La2 Sol2 La2 
Nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về
La2 La2 La2 Sol2 Rê2, Fa2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol Rê2 Đô2
Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương
Đô2 Rê La Sol Đô2, Đô2 Rê2 Fa2 Sol2 La2 Sol2 Rê2 Sol2
Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.
Sol2 Sol2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Đô2, Sol La2 Sol2 Sol Fa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *