Cảm âm sáo trúc Về đâu mái tóc người thương

Cảm âm sáo trúc Về đâu mái tóc người thương

Cảm âm sáo trúc Về đâu mái tóc người thương

Cảm âm sáo trúc Về đâu mái tóc người thương


Hồn lỡ sa vào đôi mắt em 

Re la son fa sol do2 la. 
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Fa sol fa la do fa re
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
La re2 do2 la do2 re2 re2. 
Khép tâm tư lại thôi
Re2 do2 la sol la
Đường hoa vẫn chưa mở lối
Fa sol la sol fa la
Đời lắm phong trần tay trắng tay
Re la son fa sol do2 la. 
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Fa sol fa la do fa re
Lầu kín trăng về không lối chiếu
La re2 do2 la do2 re2 re2. 
Gác cao ngăn niềm yêu
Re2 do2 la sol la
Thì thôi mơ ước chi nhiều
Fa sol la sol fa la

[ĐK]:
Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Re2 re2 do2 la do2 la re2. re la re la sol
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
Fa sol la sol fa re la. So fa fa fa re
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu
Re fa sol la la sol fa re
Đường phố muôn màu sao thiếu em
Re la sol fa sol do2 la. 
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Fa sol fa la do fa re
Lầu vắng không người song khép kín
La re2 do2 la do2 re2 re2
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi bên thềm
Re2 do2 la sol la, fa sol la sol fa la


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *