Cảm âm sáo trúc Yêu anh

Cảm âm sáo trúc Yêu anh 

Cảm âm sáo trúc Yêu anh

Cảm âm sáo trúc Yêu anh


Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.

Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê Mi Fa Mi
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.

Mi Mi Mi Mi Fa Sol Mi Rê
Yêu anh hết thân này.

Rê Rê Mi Rê Đô
Yêu anh chẳng tiếc gì.

Rê Rê Mi Rê Đô
Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương .

Sol Đố Đố Đố La Si Đố Mi Mi Fa Sol
Dù dấn thân vào ngục tối.

Mi La Sol Mi Fa Sol
Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. 

Sol Sol La Sol Sol Si La Si Đố
Xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em

Mi Rê Đô Đô Sol La La Si Đố Rế
Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi

Đố Si Si Đố Sol Sol Đố Si Si Rế Đố
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời

La La Sol Sol Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Rê
Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi

Đố Si Si Đố Sol Sol Đố Si Si Rế Đố
Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều

Mi Sol La Sol Sol Fa Fa Mi Mi Fa Mi Rê Rê
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu

Rê Rê Đô Sol La Đô Đô Đô Sol Sol
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập…

Đô Sol Fa Fa Mi Mi Rê Mi Mi Đô Đô.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *