Cảm âm sáo trúc Yêu

Cảm âm sáo trúc Yêu
Cảm âm sáo trúc Yêu

Cảm âm sáo trúc Yêu


Đô Si Đô Mi Rê Rê, Sòl Sol Mi Rê Đô Là 
Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi, là sẽ bên nhau trọn đời
Phải có chia sẻ có cảm thông em hỡi
Đô Đô Si Là Rê Đô Rê Rê Mi 
Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày
Đô Si Đô Mi Rê Rê, Sòl Sol Mi Rê Mi Đô 
Mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau 
Là Si Đô Si Là Rê Rê Rê Sòl Là 
 
[ĐK] :
Yêu là khi giữa hai ta, đặt cuộc sống của nhau vào mình
Đô Si Đô Mi Rê Rê, Sòl Sòl Sol Mi Rê Đô Là 
Yêu tất cả yêu quá khứ của nhau 
Đô Si Là Rê Rê Rê Đô Mi 
Yêu là ai bước chân đi, thì bàn tay kia sẽ níu lại 
Đô Si Đô Mi Rê Rê, Đô Đô Sol Mi Rê Mi Đô 
Sẽ ôm chặt và ko thể rời xa
Đô Si Là Si Đô Rê Sòl Là 
 
Yêu là khi lúc xa nhau, là hình ảnh của nhau trong đầu
Đô Si Đô Mi Rê Rê, Sòl Sòl Sol Mi Rê Đô Là 
Lúc thức dậy là sẽ nghĩ về nhau
Đô Si Là Rê Rê Rê Đô Mi 
Yêu là khi lúc xa nhau, hay những lúc ta đang một mình
Đô Si Đô Mi Rê Rê, Đô Đô Sol Mi Rê Mi Đô 
Vẫn nhớ rằng ta luôn ở cạnh nhau
Đô Si Là Si Đô Rê Sol Là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *