Clone là gì?

Clone là tình trạng một người dùng nhiều email khác nhau để đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên diễn đàn, trang web, hay game. Clone nick nhằm nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu là để quảng cáo hoặc bầu chọn cho sự kiện nào đó. Hầu hết các diễn đàn, trang web, hay game đều quy định mỗi người dùng chỉ được quyền tạo 1 nick.

Clone như thế nào? Đơn giản là họ chỉ cần tạo nhiều email hoặc vài động tác cheat qua mặt hệ thống để đăng kí có nhiều tài khoản, có thể trên 1 hoặc nhiều IP khác nhau. Để có nhiều IP thì họ sử dụng sock, proxy, soft fake ip, gate ip,…

Nhưng tại sao họ bị phát hiện? Vì các tên nick clone thường gần giống nhau (do sử dụng các phần mềm tự động đăng kí tài khoản), tần suất hoạt động cao. Ngoài ra các hệ thống diễn đàn, trang web, game đều có chức năng kiểm tra IP người dùng. Họ dễ dàng kiểm tra được IP và dãi IP để có hình thức xử lý thích đáng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *