Gió như thế nào thì gây tắt lửa, còn như thế nào thì làm lửa lan to hơn?

Các bạn nên hiểu rõ bản chất của lửa ở bài viết sau:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=260268067389908&set=a.272618979488150.65735.244121039004611&type=3

Ngày xưa mình nhớ rằng có 1 câu chuyện nào đó, nói về việc làm sao để ngăn đám cháy lớn trên 1 cánh đồng cỏ. Họ nghĩ ra 1 cách là cắt cỏ tạo vách ngăn đám cỏ. Lửa cháy lan hết đám cỏ đã được phân ngăn thì không còn cỏ để đốt nữa nên sẽ tự tắt. Họ đã bảo vệ được phần cỏ còn lại. Mình không nhớ là cỏ hay là lúa, nhưng có lẻ lúa hợp lý hơn 🙂
Do đó, lửa cháy cần chất đốt. Vì vậy muốn lửa tắt thì cần cách ly lửa với chất đốt.

Quay trở lại với câu hỏi của chúng ta. Chúng ta nên phân ra 2 trường hợp: 1 là đám cháy nhỏ, có thể là bếp lửa dùng nấu ăn. 2 là đám cháy lớn như cháy rừng.

1- Trường hợp bếp lửa:
Nếu bếp lửa đang ở trong vùng không khí thiếu Oxy, thì việc chúng ta thổi 1 luồng gió tới nhằm cung cấp thêm Oxy cho ngọn lửa và đẩy khí CO2 và khói ra, vì vậy lửa trong bếp sẽ cháy mạnh hơn.

Nếu chúng ta sử dụng quạt điện công suất mạnh hoặc khí từ bình hàn gió đá, thì lửa sẽ bị tắt vì những hạt photon xung quanh đám lửa bị thổi bay nhanh hơn lượng photon được tạo ra trong quá trình cháy. (Ánh lửa là tập hợp của các hạt photon). Các hạt photon này sẽ phát tán rộng ra ngoài không khí và không đủ mật độ tạo ra ánh lửa.

2-Trường hợp cháy rừng:
Trong trường hợp này thì không có bất kỳ một thiết bị nào có thể thổi 1 luồng gió mạnh đủ để thổi hết lượng photon có trong đám cháy này. vì vậy, mọi luồng gió thổi vào đám cháy này đều làm cho lửa cháy to hơn.

Kết luận, nếu luồng gió tốc độ chậm (tốc độ nhỏ hơn gió bão hoặc gió hàn gió đá) và không bao quát được cả ngọn lửa, thì ngọn lửa sẽ cháy mạnh hơn. Và ngược lại, nếu luồng gió có tốc độ cao, bao quát đám lửa thì ngọn lửa sẽ tắt. Mọi giải đáp trong bài viết ở mức độ tương đối, có thể 1 số trường hợp nằm ngoại lệ, nhưng vẫn có thể giải đáp rõ hơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *