Kịch bản lễ THÀNH HÔN – TÂN HÔN

Kịch bản lễ THÀNH HÔN
Kịch bản lễ THÀNH HÔN
LỄ THÀNH HÔN – TÂN HÔN
 1. Thân mẫu dẫn dâu và mời họ nhà gái vào nhà
 2. Lời chào quý ông bà cha bác hai họ
 3. Nghi thức tôn vinh Thiên Chúa
 4. Kính nhớ tổ tiên
 5. Giới thiệu quý cha bác họ nhà trai
 6. Giới thiệu vị đại diện nhà gái và mời phát biểu
 7. Vị đại diện nhà trai đáp từ
 8. Giới thiệu cha mẹ, ông bà, anh em ruột thịt (có thể cho qùa mừng)
 9. Tứ thân phụ mẫu + hai vị đại diện + đôi tân hôn ra chào quý khách
 10. Đôi lời mời quý khách dự tiệc
 • Nhà gái cảm ơn ra về
 • Nhà trai đáp từ
Bài viết đăng bởi Blog Mc đám cưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *