Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI
Kịch bản LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

LỄ ĐÍNH HÔN – LỄ HỎI

Lời chào của họ nhà gái
Giới thiệu cha bác
Vị đại diện nhà trai phát biểu và tiến lễ vật
Vị đại diện nhà gái đáp từ và nhận lễ vật
Dẫn dâu ra giới thiệu và mở lễ vật (cô dâu chú rể mở), giới thiệu lễ vật
Dâu và rể  mời cha bác trầu cau hoặc rượu
Cha mẹ chồng trao kỷ vật đính hôn

Nghi thức tôn vinh Thiên Chúa
Tứ thân phụ mẫu + hai vị đại diện + đôi tân hôn ra chào quý khách
Đôi lời mời quý khách dự tiệc

Nhà trai cảm ơn ra về
Nhà gái đáp từ

LỄ VẬT: Trầu cau – Trà – Rượu – Bánh – Trái cây

Bài viết đăng bởi Blog Mc đám cưới

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *