Kịch bản chương trình công nhận Đảng viên chính thức


KỊCH BẢN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

 

  1. Nghi thức chào cờ:

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ.

“Nghiêm” Chào cờ. Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc)

“Thôi”

Kính mời các đồng chí ngồi xuống.

  1. Tuyên bố lý do:

Kính thưa các đồng chí!

Căn cứ vào Điều 5 – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/1/2011 và Quy định số 45-QĐ/TƯ ngày 1/11/2011 về thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.

Thực hiện Quyết định số: ….-NQ/HU ngày ……/…/…. của Ban thường vụ Huyện ủy Đức Linh về công nhận đảng viên chính thức.

Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ huyện Đức Linh, Chi bộ trường THPT Hùng Vương tổ chức Lễ công nhận đảng viên chính thức cho đ/c:

…………………………………………..

……………………………………………..

trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do của buổi Lễ hôm nay.

  1. Giới thiệu thành phần tham dự:

Tới buổi Lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí: Nguyễn Viết Sự        –         Bí thư Chi bộ

Đồng chí: Phạm Ngọc Tiến       –         P.BT Chi bộ

Đồng chí: Đinh Đình Chiến       –         Hiệu trưởng Nhà trường

Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ THPT Hùng Vương

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

  1. Báo cáo kết quả hồ sơ chuyển đảng của đảng viên dự bị

Thưa các đồng chí

Để đánh giá lại tình hình hoạt động công tác đảng cũng như báo cáo hồ sơ chuyển đảng của 2 đảng viên dự bị. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đ/c Nguyễn Viết Sự – BT Chi bộ sẽ lên báo cáo, đánh giá công tác và hồ sơ chuyển đảng của 2 đồng chí, đồng thời trao quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Trân trọng kính mời.

  1. Đảng viên được công nhận đọc lời hứa:

Thưa các đồng chí!

Sau 1 thời gian dự bị và đến nay các đồng chí đã chính thức trở thành Đảng viên của ĐCSVN. Trước buổi lễ hôm nay, xin kính mời 2 đồng chí:………………… sẽ có đôi lời phát biểu. Xin kính mời

  1. Người hướng dẫn đọc lời hứa

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c …………….. đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ lên đọc bản giới thiệu người vào Đảng. Xin trân trọng kính mời đ/c. Xin kính mời

  1. Chi bộ giao nhiệm vụ:

Tiếp theo, xin mời đồng chí: Nguyễn Viết Sự – BTCB lên giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí trên. Trân trọng kính mời.

  1. Bế mạc:

Thưa toàn thể các đ/c sau 1 thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, buổi Lễ công nhận đảng viên chính thức đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ công nhận đảng viên chính thức kết thúc tại đây.

Kính mời các đồng chí đứng dậy để làm Lễ chào cờ bế mạc.

Comments

comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *