Kịch bản đại hội lớp chi đoàn chi hội – kịch bản tham khảo


ĐOÀN TRƯỜNG ĐHAG        ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

         Liên chi khối Tự nhiên

 

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN – CHI HỘI

Nhiệm kỳ 2010 – 2011

 

STT Công việc Lời dẫn Phân công
1 Nghi thức Mời quý thầy cô, quý khách mời, cùng toàn thể Đại hội đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Một phút chỉnh trang y phục

(Khi nói đến đây, người nói hướng về Quốc kỳ) Chú ý! Nghiêm! Hướng về Quốc kỳ, Đoàn kỳ, chân dung Hồ Chủ tịch, Chào cờ… chào! Quốc ca… Đoàn ca…

Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Bác Hồ vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc cùng toàn thể các anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Phút mặc niệm… bắt đầu (Cả Đại hội cúi đầu xuống, chờ khoảng 45 đến 60 giây). Thôi!

Phần nghi thức đã xong, kính mời quý thầy cô, quý khách mời, cùng toàn thể Đại hội an tọa.

Dẫn chương trình (MC)
2 Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và đại biểu – Kính thưa Đại hội, nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã là được và chưa làm được của tập thể lớp, Chi đoàn, Chi hội… trong năm học 2009 – 2010, trên cơ sở đó tiến hành kiểm điểm Ban cán sự lớp và đề ra phương hướng hoạt động của tập thể trong năm học 2010 – 2011, đồng thời, cũng để bàu ra một Ban cán sự có đủ năng lực để lãnh đạo phong trào chung của lớp, Lớp, Chi đoàn, Chi hội… tiến hành tổ chức Đại hội này. Đó là lý do của buổi Đại hội hôm nay (Vỗ tay).

– Đến với buổi Đại hội hôm nay:

+ Về phía lớp: Chúng ta hân hạn chào đón thầy (cô)… là giáo viên chủ nhiệm của lớp (Vỗ tay)

+ Về phía Đoàn cấp trên: Chúng ta hân hạnh chào đón đồng chí (hoặc các đồng chí)…, đại diện cho BCH Liên chi khối Tự nhiên (Vỗ tay)

+ Về phía các lớp, Chi đoàn, Chi hội bạn: Chúng ta cùng chào đón các đồng chí…, đến từ (lớp/Chi đoàn/Chi hội)… (Giới thiệu theo từng đơn vị tới dự, mỗi lần là một lần vỗ tay)

MC
  Giới thiệu Đoàn chủ tịch (Nếu chưa có thì bầu Đoàn chủ tịch) – Kính thưa Đại hội, trong phiên họp trù bị ngày…, Đại hội đã thống nhất bầu các đồng chí sau vào Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:

1. Đ/c…

2. Đ/c…

3. Đ/c…

4. Đ/c…

Xin mời Đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc để điều hành Đại hội. (chờ sau khi Đoàn chủ tịch lên đến nơi) Xin giao quyền điều hành Đại hội cho Đoàn chủ tịch (MC về chỗ ngồi như thành viên bình thường của Đại hội)

MC
  Giới thiệu Ban thư ký – Kính thưa Đại hôi, trong buổi họp trù bị, Đại hội đã thống nhất bầu các đồng chí sau vào Ban thư ký để ghi nhận diễn biến, nội dung và kết quả Đại hội:

1. Đ/c…

2. Đ/c…

3. Đ/c…

Xin mời các đồng chí lên vị trí làm việc

Đại diện Đoàn chủ tịch (ĐCT)
  Báo cáo thẩm tra tư các đại biểu – Kính thưa Đại hội, để Đại hội được tiến hành suôn sẻ, mời đồng chí…, đại diện cho Ban thẩm tra tư cách đại biểu lên báo cao kết quả thẩm tra

– Kính thưa Đại hội, tôi xin đại diện Ban thẩm tra tư các đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra như sau: (theo mẫu báo cáo)

ĐCT

Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu

  Thông qua chương trình Đại hội – Kính thưa Đại hội, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của buổi Đại hội hôm nay (theo mẫu chương trình) ĐCT
  Báo cáo tổng kết – Để bắt đầu tiến hành, xin mời đồng chí…, đại diện cho Ban cán sự nhiệm kỳ 2009 – 2010 báo cáo kết quả hoạt động của tập thể trong nhiệm kỳ vừa qua

– (Đồng chí đại diện lên báo cáo theo nội dung đã chuẩn bị). Thua đại hội, tôi vừa trình bày xong báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua. Xin cảm ơn

ĐCT

Đại diện Ban cán sự nhiệm kỳ trước

  Báo cáo tự kiểm điểm – Xin cảm ơn đồng chí…, tiếp theo, xin mời đồng chí…, đại diện cho Ban cán sự nhiệm kỳ 2009 – 2010 báo cáo tự kiểm điểm.

– (Đồng chí đại diện lên báo cáo theo nội dung đã chuẩn bị). Và đến đây, tôi xin thay mặt Ban cán sự lớp nhiệm kỳ 2009 – 2010 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, xin cảm ơn.

ĐCT

Đại diện Ban cán sự nhiệm kỳ trước

  Báo cáo dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới – Xin cảm ơn đồng chí…, xin mời đồng chí…, đại diện cho Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của Lớp, Chi đoàn, Chi hội trong nhiệm kỳ mới

– (Đồng chí đại diện lên trình bày theo nội dung đã chuẩn bị). Trên đây là dự thảo phương hướng hoạt động của tập thể trong nhiệm kỳ mới. Xin ý kiến thảo luận của toàn thể Đại hội

ĐCT

ĐCT

  Thảo luận (Một đồng chí trong Đoàn chủ tịch đứng lên hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề chủ yếu trong dự thảo phương hướng, nhất là các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện, cử một đồng chí trong Ban thư ký lên bảng ghi lại các số liệu quan trong để Đại hội theo dõi và thảo luận. Đoàn chủ tịch có thể quyết định lại các nội dung tùy theo tình hình của từng lớp, nhưng phải báo cáo và giải trình trước Đại hội) ĐCT
  Thông qua đề án nhân sự – Kính thưa đại hội, theo quy định của Đoàn trường về cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng của Ban đại diện lớp, BCH Chi đoàn, Chi hội, thông qua ý kiến của Đại hội trong phiên họp trù bị, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua đề án nhân sự nhiệm kỳ 2010 – 2011 của Lớp, Chi đoàn, Chi hội… như sau: (Trình bày theo mẫu đề án). Sau đây, tôi xin giới thiệu danh sách ứng cử viên, khi giới thiệu đến đồng chí nào, đề nghị đồng chí đứng dậy để ra mắt Đại hội:

+ Về phía Ban đại diện lớp có các đồng chí sau:

1. Đ/c…

2. Đ/c…

3. Đ/c…

4. Đ/c…

+ Về phía BCH Chi đoàn có các đồng chí sau:

1. Đ/c…

2. Đ/c…

3. Đ/c…

4. Đ/c…

+ Về phía BCH Chi hội có các đồng chí sau:

1. Đ/c…

2. Đ/c…

3. Đ/c…

4. Đ/c…

ĐCT
  Tiến hành bầu cử – Kính thưa đại hội, trong buổi họp trù bị, Đại hội đã cử các đồng chí sau vào Ban bầu cử:

1. Đ/c…, trưởng ban

2. Đ/c…

3. Đ/c…

4. Đ/c…

– Và trước khi tiến hành bầu cử, mời đồng chí…, đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo lại kết quả thẩm tra

– Tôi xin báo cáo lại kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (theo mẫu báo cáo)

– Vậy xin mời Ban bầu cử làm việc:

– Trước hết, tôi xin thay mặt Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử (theo mẫu đã chuẩn bị)… Mời các đồng chí trong Ban bầu cử tiến hành phát phiếu cho các đại biểu. (Chờ cho phát xong) Xin hỏi có đồng chí nào chưa nhận phiếu hay không? Có đồng chí nào đã nhận hơn 1 phiếu hay không? (Chờ cho các thành viên tiến hành chọn xong, nhưng chưa bắt đầu bỏ phiếu) Mời đồng chí…, đại diện cho khách mời lên kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu

(Khách mời lên kiểm phiếu và thông báo trước toàn thể Đại hội)

– Xin cảm ơn đồng chí, mời Đại hội tiến hành bỏ phiếu (Có hướng dẫn bỏ phiếu theo trình tự Đoàn chủ tịch à Thư ký à Ban bầu cử à Thành viên từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải để tránh gây mất trật tự) (Chờ cho bỏ phiếu xong) Xin hỏi còn đồng chí nào chưa bỏ phiếu hay không? Mời Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu

– Mời đồng chí…, đại diện cho khách mời làm quan sát viên cho quá trình kiểm phiếu

ĐCT

 

 

 

 

ĐCT

Đại diện Ban thẩm tra

ĐCT

Trưởng ban bầu cử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐCT

  Tiến hành kiểm phiếu (Trong thời gian tiến hành kiểm phiếu, Đại hội sinh hoạt văn nghệ) Ban bầu cử

MC

  Thông báo kết quả kiểm phiếu – Quá trình kiểm phiếu đã xong, mời đông chí…, trưởng ban bầu cử lên báo cáo kết quả kiểm phiếu

– Tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu (theo biên bản kiểm phiếu)

ĐCT

Trưởng ban bầu cử

  Ban cán sự mới ra mắt Đại hội – Xin chúc mùng các đồng chí đã trúng cử, mời các đồng chí bước lên trước ra mắt Đại hội và quý khách mời (Các đồng chí trúng cử bước lên phía trước để ra mắt) ĐCT
  Ban cán sự họp phiên thứ nhất – Mời các đồng chí đã trúng cử cùng GVCN lớp và đồng chí…, đại diện BCH Liên chi hợp phiên thứ nhất.

(Trong thời gian họp phiên thứ nhất, Đại hội có thể sinh hoạt văn nghệ hoặc trò chơi nhỏ)

ĐCT

MC

  Ban cán sự mới hứa hẹn Trước hết, tôi xin thay mặt các đồng chí vừa trúng cử cảm ơn sự tín nhiệm của tất cả các đồng chí. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được sự tín nhiệm của cả tập thể trong nhiệm kỳ này. Tôi và các đồng chí trong Ban đại diện lớp, BCH Chi đoàn, Chi hội xin hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực hết sức mình để giúp cho lớp mình học tốt hơn, phong trào của lớp sẽ ngày càng đi lên. Một lần nữa, xin cảm ơn các đồng chí! Là Bí thư hoặc Lớp trưởng nhiệm kỳ mới
  Ý kiến đóng góp của khách mời – Về cơ bản, Đại hội lớp – Chi đoàn – Chi hội… đã tiến hành xong, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí đến từ các chi đoàn bạn. Mời đồng chí…, đến từ Chi đoàn… phát biểu ý kiến.

(Khách mời phát biểu ý kiến)

– Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của đồng chí (Có thể mời nhiều người phát biểu)

ĐCT

Khách mời

ĐCT

  Ý kiến của GVCN và Đoàn cấp trên – Tiếp theo, chúng em rất mong nhận được ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của thầy/cô…, GVCN của lớp

(GVCN phát biểu ý kiến)

– Em xin cảm ở ý kiến của thầy/cô, chúng em xin tiếp thu để lớp ngày càng tốt hơn. Tiếp theo, Chi đoàn… rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, xin mời ý kiến của đồng chí…, đại diện BCH Liên chi khối Tự nhiên

(Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến)

– Chi đoàn… xin cảm ơn ý kiến của đồng chí, chúng tôi sẽ tiếp thu để Chi đoàn ngày càng hoạt động mạnh hơn

ĐCT

GVCN lớp

ĐCT

Đoàn cấp trên

ĐCT

  Phát thưởng

(Nếu có)

(Nếu có phát thưởng, MC mời các đồng chí được thưởng lên sân khấu, có thể mời GVCN hoặc Đoàn cấp trên phát phần thưởng) MC, các đồng chí được thưởng và BTC
  Thông qua nghị quyết Đại hội – Xin mời đồng chí…, đại diện cho Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

(Đại diện Thư ký lên thông qua theo mẫu đã chuẩn bị)

– Trên đây là dự thảo Nghị quyết Đại hội, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về dự thảo này. (Chờ biểu quyết xong) Đại hội đã tiến hành xong, phần điều hành của Đoàn chủ tịch xin kết thúc, xin nhường lại chương trình cho Ban tổ chức

ĐCT

Đại diện thư ký

ĐCT

  Bế mạc Đại hội – Buổi Đại hội lớp – Chi đoàn – Chi hội của tập thể… đã xong, mời các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ!

(Khi nói đến đây, người nói hướng về Quốc kỳ) Chú ý! Nghiêm! Hướng về Quốc kỳ, Đoàn kỳ, chân dung Hồ Chủ tịch, Chào cờ… chào! Thôi!

– Đến giờ phút này, chúng ta có thể nói Đại hội Lớp – Chi đoàn – Chi hội … nhiệm kỳ 2010 – 2011 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chúc quý thầy cô, quý khách mời cùng toàn thể các thành viên của lớp… sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn!

MC

 

BCH LIÊN CHI KHỐI TỰ NHIÊN

Comments

comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *