Làm thế nào một chiếc máy ảnh có thể chụp được những bức ảnh?

Thấu kính của một chiếc máy ảnh, được gọi là vật kính, chiếu một hình ảnh của đồ vật được chụp lên phim đặt trong máy. Trong ống ngắm, người ta ấn định khuôn khổ sẽ được chụp. Do vậy chỉ cần bấm nút cửa chập là bức ảnh đã được chụp.
Các tia sáng hắt ra từ những đồ vật khác nhau của phông cảnh được chụp bị khúc xạ bởi vật kính và được chiếu lên phim chụp.
Khi cửa chụp được nhả ra, nó mở một lỗ điều sáng đặt ngay sau vật kính. Lúc đó ánh sáng lọt vào máy trong một phần nhờ của giây đồng hồ và sẽ tác động lên bề mặt nhạy của phim chụp đang được hướng về phía vật kính. Hình ảnh này sẽ xuất hiện khi ta đem phim đi tráng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *