Lỗ đen là gì?

Lỗ đen, hay hố đen, là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên (chân trời sự kiện) của nó, trừ khả năng thất thoát vật chất khỏi lỗ đen nhờ hiệu ứng đường hầm lượng tử. Vật chất muốn thoát khỏi lỗ đen phải có vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng trong chân không, mà điều đó không thể xảy ra trong khuôn khổ của lý thuyết tương đối, ở đó vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc giới hạn lớn nhất có thể đạt được của mọi dạng vật chất.

—————-
Tìm hiểu thêm
—————-
Nghiên cứu lỗ đen yêu cầu các kiến thức về lý thuyết tương đối rộng của không-thời gian cong: tính chất đặc biệt nhất là sự biến dạng của không-thời gian xung quanh các lỗ đen.

Vì lỗ đen là một bộ môn nghiên cứu quá rộng, Hội chỉ đưa ra 1 vài điều về Hố Đen thoi. Còn đi sâu thì có lẽ không ghi ra hết được. Các bạn tham khảo link này http://vi.wikipedia.org/wiki/Lỗ_đen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *