Category: Lời đẫn chương trình đám cưới họ nhà trai

Lời đẫn chương trình đám cưới họ nhà trai ( Bài 3 )

 Lời đẫn chương trình đám cưới Lời đẫn chương trình đám cưới họ nhà trai ( Bài 3 ) Kính thưa quý vị cùng các bạn! Hiện nay đồng hồ của BTC đã chỉ 8 giờ như vậy đã đến giờ xuất phát lên đường đi đón cô dâu BTC xin được thay lời gia […]

Lời đẫn chương trình đám cưới họ nhà trai ( Bài 1)

Lời đẫn chương trình đám cưới họ nhà trai Kính thưa quý vị cùng các bạn! Hiện nay đồng hồ của BTC đã chỉ 8 giờ như vậy đã đến giờ xuất phát lên đường đi đón cô dâu BTC xin được thay lời gia đình và chú dể trân trọng kính mời quý vị […]