Lương cơ bản đi đài loan 2017 là bao nhiêu?

Lương cơ bản đi đài loan 2017

Lương cơ bản đi đài loan 2017 là bao nhiêu?

Từ ngày 1/1/2017, người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan được điều chỉnh mức lương cơ bản, mức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 2308 /QLLĐNN-LĐ – CM gửi các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017 điều chỉnh mức lương cơ bản, mức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động đang làm việc tại Đài Loan.

Cụ thể, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 20.008 Đài tệ/tháng lên 21.009 Đài tệ/tháng.

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ là 133 Đài tệ/giờ làm việc.

Về Bảo hiểm y tế, tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 9,5% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 70%, người lao động 20%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau: Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (9,5%) x Hệ số người lao động chi trả (20%).

Theo đó, mức đóng bảo hiểm lao động của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 21.009 Đài tệ/tháng là: 21.009 Đài tệ  x 9,5% x 20% = 399 Đài tệ/tháng.

Trường hợp người lao động làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Đối với bảo hiểm y tế, tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 60%, người lao động đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%.

Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau: Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (4,69%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 21.009 Đài tệ/tháng là: 21.009 Đài tệ  x 4,69% x 30% = 296 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Xem them: http://www.congtyxuatkhaulaodongdailoan.com/muc-luong-cua-nguoi-lao-dong-khi-lam-viec-tai-dai-loan-la-bao-nhieu/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *