Máy ghi âm hoạt động như thế nào?

Một chiếc máy ghi âm cho phép ghi những âm thanh trên một băng từ. Để làm việc đó, các sóng âm phải được chuyển đổi thành dòng điện rồi chính dòng điện đó được chuyển thành từ trường biến thiên. Từ trường biến thiên này được ghi trên một dải băng và được bảo quản mãi mãi. Chỉ cần làm cho băng chạy và chuyển những tín hiệu điện thành âm thanh là ta nghe lại được âm thanh.
Chiếc mi-crô của máy ghi âm chuyển các âm thanh thành dòng điện biến thiên. Dòng điện này đến một đầu ghi âm, đầu này bị từ hóa biến thiên theo dòng điện nhận được. Một băng chất dẻo được phủ lớp chất mỏng mịn có chất nền bằng sắt sẽ chạy qua chiếc đầu này và ghi từ tính vào.
Để đọc băng, chỉ cần cuộn nó lại và cho nó chạy qua một đầu từ lúc đó hoạt động theo chiều ngược lại: đó là một đầu đọc chuyển sự từ hóa của băng thành dòng điện biến thiên. Khi đã được khuếch đại, dòng điện này sẽ làm rung chiếc loa có chức năng tạo lại âm thanh ban đầu. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *