Mồ hôi chính là nước chăng?

Khi nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ da hoặc khi chúng ta đang vận động hay lao động, chúng ta cảm thấy người ướt dầm dề. Đó là do mồ hôi cơ thể tiết ra. Mồ hôi là nước thấm qua da chăng?

Trong cơ thể chúng ta có một bộ máy độ trong cơ thể khi thân nhiệt làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, đó là một loạt tuyến mồ hôi trên bề của mặt da.

Tuyến mồ hôi giống như một em bé sợ nóng, trong môi trường nhiệt độ cao hay khi cơ thể vận động, nhiệt độ của máu trong cơ thể tăng lên. Tín hiệu này được truyền lên não, khiến nhiệt độ của não cũng tăng. Lúc này, trung khu phụ trách việc tiết mồ hôi nhận được kích thích. Tuyến mồ hôi như bật khóc lên. Nước mắt của nó chính là mồ hôi. Đồng thời, mạch máu trên bề mặt da nở ra khiến cho lượng máu chảy đến da tăng lên, nó cung cấp lượng nước cần thiết cho việc tiết nước mắt của tuyến mồ hôi. Thông qua việc bay hơi của mồ hôi mà một lượng nhiệt lớn của cơ thể thoát ra, duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.

Mồ hôi không chỉ là nước, thành phần của nó rất phức tạp. Mồ hôi có một sứ mệnh nặng nề. Đó là mang đi một phần chất thải cơ thể. Trong mồ hôi, thành phần chủ yếu là nước. Ngoài ra, còn một số thành phần chất rắn. Trong đó chủ yếu là chất natri clorua. Đây thực ra chính là muối ăn mà chúng ta ăn hàng ngày. Không biết bạn đã nếm mùi vị của mồ hôi chưa? Mặn mặn chát chát là do trong đó có chất natri clorua.

Nói đến chất nước tiểu, bạn nhất định sẽ nghĩ đến. Nhưng bạn biết không? Chất nước tiểu cũng chính là một trong những thành phần tạo nên mồ hôi. Chất thải sinh ra khi cơ thể hấp thu lượng prôtêin sau đó hình thành lên chất nước tiểu. Nó được thải ra ngoài thông qua nước tiểu và mồ hôi.

Bây giờ, bạn đã hiểu rồi chứ, mồ hôi không chỉ là nước. Cơ thể không chỉ giải phóng nhiệt thông qua sự bay hơi của mồ hôi mà nó còn thông qua việc tiết mồ hôi để thải ra ngoài một số chất thải do cơ thể sinh ra.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *