Người mù bẩm sinh có nằm mơ không? Giấc mơ của họ có hình ảnh, màu sắc như chúng ta hay chỉ có âm thanh?

Người mù bẩm sinh vẫn nằm mơ, nhưng giấc mơ của họ không có yếu tố liên quan đến thị giác. 

Những thông tin mà các giác quan cảm nhận được đóng một vai trò lớn trong những giấc mơ của một người. Ở người mù bẩm sinh là âm thanh, nhiệt độ… và nhận thức tổng quát về việc cơ thể cảm thấy như thế nào. Hơn nữa, các tác nhân kích thích không hình ảnh này thường đóng vai trò tượng trưng, cũng giống như các tác nhân hình ảnh trong giấc mơ của người sáng mắt. Nói một cách cụ thể, thay vì thấy một chiếc xe lửa trong giấc mơ, một người mù có thể cảm thấy các mùi, âm thanh và cảm giác chuyển động liên quan đến một chiếc xe lửa.

Tìm hiểu thêm:

Giai đoạn từ 5 đến 7 tuổi quyết định giấc mơ của một người có chứa hình ảnh liên quan đến thị giác hay không. Những người mù bẩm sinh hoặc trước khi được 5 tuổi thường không mơ thấy yếu tố thị giác. Điều này không xảy ra đối với những người bị mù sau 7 tuổi. Sau giai đoạn quan trọng này, ký ức và sự tưởng tượng đều có vai trò trong giấc mơ của họ. Những người bị mù sau 7 tuổi đều có thể lưu giữ ký ức về những gì họ thấy trước khi mù.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *