Người ta dùng hóa chất gì bơm vào cơ thể thú chết để trưng trong nhà mà không bị hôi thối?

Chất này chính là Fomanđêhít

Formol hay formalin là tên thương phẩm của formaldehyde, một aldehyde đơn giản nhất có công thức phân tử H2CO, có thể tồn tại dưới dạng C3H6O3 (trioxane) và dạng polymer paraformaldehyde.

Trong nước, formol ở dạng H2C(OH)2. Formol là sản phẩn trung gian khi đốt methal hay các hợp chất chứa Carbon khác. Nó cũng có mặt trong khói của các đám cháy rừng, khói xe, khói thuốc lá. Trong không khí, formaldehyde được tạo ra do phản ứng của oxy với methane hay các hydrocarbon dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.

Formaldehyde và các dẫn chất của nó rất ít được sản xuất trong cơ thể sinh vật, có chăng cũng chỉ là các sản phẩm trung gian của quá trình biến đổi chất đổi chất với một lượng cực nhỏ (vi sinh vật sinh methane có thể sinh lương formaldehyde lớn hơn). Chính vì vậy, formaldehyde ngoại lai (có mặt trong môi trường) sẽ là chất lạ đối với cơ thể.

Dung dịch formalin có thể tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn và nấm (kể các các bào tử) nên có được sử dụng để tiêu trùng. Chính vì lý do này mà nhiều người đã sử dụng nó để giữ thực phẩm. Nó còn được sử dụng làm chất bảo quản vaccin. Trong y học, formaldehyde được sử dụng để làm khô da cục bộ (trong điều trị mụn cóc).

Formalin được sử dụng để cố định mô và các tế bào vì khả năng tạo liên kết không thuận nghịch giữa các amino acid của protein với các nguyên tử nitơ của các amino acid hay của DNA qua liên kết -CH2-; sử dụng trong điện ly trên gel vì khả năng ngăn cản RNA tạo thành các cấu trúc thứ cấp. Trong cơ thể động vật, formalin chuyển thành axit formic dẫn đến làm toan huyết (tăng tính acid của máu).

Trong phòng thí nghiệm người ta còn dùng formaldehyde để cố định mô sinh vật, dùng để ướp xác do khả năng cố định các mô và tế bào, tạo độ chắc cho các loại cơ và nhiều loại mô trong cơ thể. Mặc dù nhiều loại aldehyde khác cũng có tính chất này nhưng không thể hoàn hảo như formalin.

Link liên quan: Bảo tàng rùng rợn ở St Petersburg.
http://megafun.vn/tin-tuc/quoc-te/201005/Bao-tang-rung-ron-76107/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *