Ở mạch điện xoay chiều, tại sao lại phân biệt dây pha và dây trung hòa?

Điện xoay chiều ở nước ta sử dụng là 3 pha 4 dây, gồm có 3 dây pha và 1 dây trung tính. Nhưng khi điện vào hộ gia đình thì chỉ sử dụng 1 pha 2 dây là 1 dây pha và 1 dây trung tính.

Dây Nóng (pha)
Dây nóng mang dòng điện xoay chiều. Hiệu điện thế biến đổi tùy quốc gia, tùy tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp, 2 dây chính đều là dây nóng, có thể từ 2 pha của đường cung cấp 3 pha, hoặc lấy từ biến thế một pha. Một số ổ điện (đặc biệt ổ chỉ có 2 lỗ) không phân biệt chân nóng và chân nguội.

Dây Nguội
Dây nguội trên lý thuyết có cùng điện thế với đất và không gây điện giật như dây nóng. Trên thực tế luôn nên thận trọng coi nó như dây nóng. Dây nguội có thể có điện thế khác đất, và gây điện giật, khi việc truyền tải điện không cân pha.điện áp trên dây nguội bằng 5% điện áp trên dây nóng.

và…Đây Đất
Dây đất nhằm mục đích an toàn. Nó mang dòng điện sinh ra vì bất cứ lý do gì trên bề mặt vật dụng tiêu thụ điện xuống đất, để người sử dụng không trực tiếp bị điện giật.

Vậy, tại sao phải phân ra dây pha và dây trung tính? Nhiệm vụ của dây trung tính là để cân pha điện xoay chiều 3 pha và khi tách ra 1 pha riêng để vào hộ gia đình thì vẫn phải dùng dây trung tính này để kín mạch.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *