Radar Cross Section (RCS) là gì?

Radar Cross Section ,công nghệ Tiết diện chống phản xạ Radar (Tàng hình). Một hệ thống RCS lớn thì phát hiện đối tượng dễ dàng hơn. RCS được sử dụng để phát hiện máy bay trong một biến thể của các phạm vi rộng. 

Ví dụ, một máy bay tàng hình (được thiết kế để có khả năng bị phát hiện thấp) sẽ có các tính năng thiết kế có đặc tính RCS thấp (chẳng hạn như sơn hấp thụ, bề mặt nhẵn, bề mặt góc cạnh đặc biệt để phản ánh một nơi nào đó khác hơn đối với các nguồn tín hiệu), trái lại máy bay chở khách sẽ có đặc tính RCS cao (trần kim loại, bề mặt tròn bảo đảm phản ánh hiệu quả tín hiệu trở lại nguồn, bề mặt nổi lên các công cụ, angten , v.v).

RCS là không thể thiếu cho sự phát triển của công nghệ tàng hình, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến máy bay và tên lửa đạn đạo.

Hiện tại RCS được áp dụng phổ biến ở Máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Các bạn có thể tham khảo thêm ở 2 địa chỉ sau:
http://www.radartutorial.eu/18.explanations/ex09.en.html
Sâu hơn:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/absorbingradar2.cfm

Đoạn nào không dịch được thì có thể yêu cầu bên dưới nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *