Sự khác nhau giữa Tử vi phương Đông và Tử vi phương Tây là gì? Có sự khác biệt giữa khái niệm “Tử vi” và “Chiêm tinh” không? 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp?

Có lẻ các bạn đã quá quen với khái niệm Tử vi Đông phương với các hình thức bói toán thông qua ngày tháng năm sinh, đặc điểm cơ thể, các hành vi vô thức của con người. Từ đó sinh ra 12 con giáp và cách sách tử vi về nhà cửa, nốt ruồi, ….

Các bạn hẳn cũng đã đọc bài viết số 119 về Tử vi Tây phương và cũng dễ dàng nhận ra điểm giống nhau giữa tử vi 2 phương Đông Tây là đều có 12 con giáp. Nhưng từ đây cũng sinh ra sự khác biệt vì Tây phương dựa vào sự chuyển động của các vì sao để đoán số phận của người thuộc các chòm sao đó, còn Đông phương thì dựa vào ngày tháng năm sinh để suy ra số mạng của những người có tuổi được quy định.

Tử vi phương Tây chỉ có 4 thuộc tính là Hỏa, Đất, Khí và Nước. Trong khi phương Đông không có Khí nhưng lại có Mộc và Kim.

Ngoài ra mỗi loại tử vi lại có những điểm khác nhau khi đi sâu vào lĩnh vực này, và những điều này là những điểm đặc trưng của mỗi phương.

Tử vi Tây phương có tên gọi chính xác là Chiêm tinh, nhưng vì cả tử vi và chiêm tinh đều bói về số phận con người nên người phương Đông quy chung lại là Tử vi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *