Tag: Bài thơ Sập giường

Thơ chế: Bài thơ Sập giường

Thơ chế Bài thơ Sập giường

SẬP GIƯỜNG MỘT buổi xa nàng đã nhớ thương HAI. lần đến muộn phải leo tường BA ngày ngóng đợi lòng mong mỏi BỐN. bữa trông chờ dạ vấn vương NĂM tối chưa kề môi đã nhạt SÁU đêm ân ái vẫn như thường BẢY trưa tranh thủ đang còn nợ TÁM trận phiêu lưu […]