Tag: Các bài thơ chế vui về ngày 20-10

Thơ chế: Các bài thơ chế vui về ngày 20-10

Các bài thơ chế vui về ngày 20-10

Thơ chế: Các bài thơ chế vui về ngày 20-10 Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Thơ Buồn.NET sưu tầm một số bài thơ chế vui gửi tặng các bạn. Vợ là thánh chỉ vua ban Có sao dùng vậy không bàn đúng sai Quỷ thần chứng cả hai vai Vợ là chân lý không sai […]