Tag: Cảm âm bài Mưa trong lòng

Cảm âm sáo trúc Mưa trong lòng

Cảm âm sáo trúc Mưa trong lòng

Cảm âm sáo trúc – Mưa trong lòng Si-­La La Son La Đô2, Son La Son Fa Đô Fa Son-­La Fa Đêm nay trăng sáng, anh ngồi một mình nhớ em Đêm qua anh viết vài dòng thư nhưng em không trả lời Fa Fa Son La (láy Son­La) Son Fa Rê Đô Son Son […]