Tag: Cảm âm bài Quảng Bình quê ta ơi

Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi

Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi

Cảm âm sáo trúc Quảng Bình quê ta ơi Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới S-D3 L-S M-R Đ-R R-F S L S-D3 L-S M- R R-S S. Rằng : có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi Đ-R M-S M-R Đ-R L1 S1 R1-S1 Đ-R L S1. […]