Tag: Cảm âm Xuân này con không về

Cảm âm Xuân này con không về – Quang Lê

Cảm âm Xuân này con không về

Cảm âm Xuân này con không về – Quang Lê Fa sol fa đô đô fa sol đố đố Con biết bây giờ mẹ chờ tin con Đố rế đô sol sol đố rế fá fá khi thấy mai đào nở vàng bên nương Fá sól fá đố đố rế sól đố Năm trước con […]

Cảm âm sáo trúc Xuân này con không về

Cảm âm sáo trúc Xuân này con không về   Con biết bây giờ mẹ chờ tin con Fa Sol Fa Đô Đô Fa Sol Đô2 Đô2 Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.  Đô2 Rê2 Đô2 Sol Sol Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về Fa2 Sol2 Fa2 Đô2 Đô2 Rê2 Fa2 Đô2 Nay én bay đầy […]