Tag: chi phi di dai loan

Chi phí đi XKLD đài loan năm 2017 hết bao nhiêu tiền ?

Chi phí đi XKLD đài loan năm 2017 hết bao nhiêu tiền ?

Chi phí đi XKLD đài loan năm 2017 hết bao nhiêu tiền ? Theo đó, tất cả các ứng viên muốn sang Đài Loan làm việc sẽ phải cam kết sẽ trả toàn bộ các khoản phí trước khi xuất cảnh. Này 22-09-2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ – TB và […]